ชิ้นงานปั๊มขึ้นรูปเย็น(Cold Forging )มักถูกใช้กับงานที่ไม่ต้องปรับแต่งใด ๆ มากนักจึงช่วยประหยัดต้นทุนด้านวัตถุดิบและพลังงานในการทำ สร้างสภาพผิวที่ดี เรียบเนียนเงางาม สะอาด แข็งแรง ก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า ได้ชิ้นงานที่มีขนาดพอเหมาะกับความต้องการ จำเป็นต้องใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่จึงได้ความเสถียรสูง และสร้างชิ้นงานที่มีดีไซน์ซับซ้อนได้

                        ไทยฟอร์จจิ้ง พาร์ทส รับปั๊มชิ้นงานปั๊มเย็น (Cold forging Parts) ที่ต้องการคุณภาพสูง เช่น อะไหล่รถยนต์, อุปกรณ์การเกษตร,ชิ้นส่วนรถมอเตอร์ไซค์, อุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ งานสกรู น็อต ทุกรูปแบบ ตามมาตราฐาน JIS , ISO และอื่นๆ โดยใช้เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและคุณภาพสูง กระบวนการดังกล่าวมีประสิทธิภาพสูงสุดและใช้วัสดุน้อยที่สุด เป็นกระบวนการที่เหมาะสำหรับการผลิตจำนวนมาก เนื่องจากชิ้นส่วนขึ้นรูปเย็นมักไม่ต้องการกระบวนการทุติยภูมิที่ซับซ้อน เพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจของลูกค้า

ประเภทของแม่พิมพ์ที่นำมาใช้งาน

                1.แม่พิมพ์แบบธรรมดา (simple die)
        เป็นแม่พิมพ์ที่ทำงานในการกดเพียง 1 ครั้ง ซึ่งเป็นกรรมวิธีเดียว เช่น blanking เป็นต้น
2.แม่พิมพ์แบบรวม (combination die)
       แม่พิมพ์ที่ทำหน้าที่เหมือนแม่พิมพ์แบบผสม ไม่เพียงทำหน้าที่ในงานตัดเท่านั้น แต่ยังทำงานในส่วนของ bending, drawing และอื่นๆ
3.แม่พิมพ์แบบลำดับ (progressive die)
       แม่พิมพ์ที่ช่วยให้การทำงานพร้อมกันได้ตั้งแต่ 2 กรรมวิธีขึ้นไป ต่างจากแม่พิมพ์ผสมตรงที่กรรมวิธีผ่านแม่พิมพ์จะมีการแยกสถานีออกจากกัน จึงง่ายกว่าแบบแม่พิมพ์ผสม
ทำไมต้องผลิตงานกับเรา?

1.การช่วยเหลือด้านจัดหาวัตถุดิบ
                       เราเป็นผู้ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นใน Supply Chain เช่นปัญหาการจัดหาวัตถุดิบ หรือปัญหาการขาดแคลนผู้ผลิตในงานแมทชีน เป็นต้นซึ่งเราในฐานะบริษัทที่ดำเนินธุรกิจนี้ เราสามารถจัดหาตั้งแต่วัตถุดิบที่เป็นเหล็กชนิดพิเศษจากประเทศญี่ปุ่น จีน เกาหลี รวมไปถึงชิ้นงานสำเร็จรูปได้ ด้วยจำนวนและประเภทของบริษัทที่หลากหลาย ทำให้เราสามารถซื้อวัตถุดิบจากผู้ผลิตได้โดยตรงและเราสามารถช่วยแก้ปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาแทนลูกค้าได้

2.การช่วยเหลือด้านการออกแบบ
                        บริษัทไทยฟอร์จจิ้ง พาร์ทส จำกัด ได้นำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการผลิตที่หลากหลายจากหลากหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ญี่ปุ่น จีน ไต้หวัน เข้ามาใช้ โดยบริษัทมีทั้งแผนกตีขึ้นรูปชิ้นงาน (Forging), แผนกแมทชีน (Machining) ซึ่งทำให้เราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทั้งในด้านวัตถุดิบ ด้านวิธีการผลิต ด้านการควบคุมคุณภาพ เช่น การเปลี่ยนชิ้นงาน จากการใช้กระบวนการหล่อ(Hot forging)เป็นการตีขึ้นรูปชิ้นงาน(Cold forging) ซึ่งจะสามารถเพิ่มคุณภาพให้กับชิ้นงานและนอกจากนี้ยังครอบคลุมทั้งด้านต้นทุนและการส่งมอบงาน อีกด้วย

3.การช่วยเหลือด้านการควบคุมการผลิต
                       การจะผลิตชิ้นงานให้เสร็จ 1 ตัวนั้น จะต้องมีกระบวนการต่างๆตั้งแต่เตรียมวัตถุดิบ, กระบวนการขึ้นรูป, กระบวนการอบ, การกลึง, การชุบสี เป็นต้น ซึ่งในแต่ละกระบวนการจะมีหัวข้อในการควบคุมต่างๆ เช่น การปรับแผนการผลิตของแต่ละ Process, การควบคุมการจัดส่ง, การสืบหาสาเหตุกรณีเกิดปัญหา จนถึงหามาตรการแก้ไขและการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ เราจึงนำเสนอบริการจัดการกับกระบวนการที่ซับซ้อนนี้อย่างครบวงจร (One Stop Service) โดยอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญการจัดการปัญหา นอกจากนี้ยังสามารถตอบสนองปัญหาด้านคุณภาพ ด้วยมาตรฐานที่สูงและเข้มงวดนี้ทำให้สามารช่วยเหลือลูกค้าในเรื่องระบบการจัดการการผลิตของแต่ละผลิตภัณฑ์อีกด้วย

                        Cold forging It is often used for jobs that do not require much adjustment, thereby saving costs on raw materials and energy. Create a good skin condition Smooth, shiny, clean, strong before delivering to customers Obtain work pieces that are suitable for the needs due to the need to use a large machine, therefore obtaining high stability, able to create workpieces with complex designs

                        Help control the production in the production of work pieces from the first piece. There are various processes from preparing raw materials. forming process, baking process, turning, plating, etc. Each process has various control topics such as adjusting the production plan of each process. delivery control Cause investigation in case of problems until finding corrective and preventive measures to avoid recurring problems We offer a full range of services to handle this complex process. By relying on our knowledge and expertise in handling our problems. It can also meet quality problems. With this high and rigorous standard It can help customers in the production management system of each product.

                        Cold forging It is often used for jobs that do not require much adjustment, thereby saving costs on raw materials and energy. Create a good skin condition Smooth, shiny, clean, strong before delivering to customers Obtain work pieces that are suitable for the needs due to the need to use a large machine, therefore obtaining high stability, able to create workpieces with complex designs

                        タイ・フォージング・パーツでは、自動車部品、農機具、バイク部品、電気・電子機器、各種ネジ・ナットなど、高品質を要求される冷間鍛造部品をJIS、ISOなどの規格に基づき最新の技術と高い技術力で承ります。高品質のマシン。 このプロセスは最も効率的で、使用する材料の量も最小限に抑えられます。 大量生産に最適なプロセスです。 これは、冷間成形部品には通常、複雑な二次加工が必要ないためです。 顧客のビジネスのニーズを満たすために

                        生産管理支援 1つのワークを生産するためには、原料準備、成形工程、焼成工程、旋削、メッキなどのさまざまな工程が必要です。各工程では、各工程の生産計画の調整、納期の調整など、さまざまな管理課題が発生します。制御、問題発生時の調査 問題の再発を避けるための修正および予防策が見つかるまで したがって、当社は問題管理の知識と専門知識を活用して、この複雑なプロセスに対処するワンストップ サービスを提供します。 品質上の問題にも対応できます。 この高い厳格な基準により、お客様の各製品の生産管理システムをサポートすることも可能です。

Contact Us for more