ไทยฟอร์จจิ้ง พาร์ทส รับกลึงงาน (Lathe) โดยเครื่องจักร CNC ที่ทันสมัย และรับจ้างผลิตขึ้นรูปชิ้นงาน สแตนเลส อลูมิเนียม ทองเหลือง ทองแดง ไทเทเนียม ตามแบบชิ้นงานตัวอย่างและกลึงตามแบบ(Drawing)ตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่ละเอียดที่ต้องการความละเอียดแม่นยำสูง (Precision parts) ไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์เพื่อการเกษตร ชิ้นส่วนรถมอเตอร์ไซค์ อะไหล่เรือ ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์อื่นๆ รับงานตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไปถึงระดับงานผลิตจำนวนมาก (Mass production) รองรับงานโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตทุกชนิด ให้บริการด้วยทีมงานมืออาชีพและเครื่องมือวัดที่มีความละเอียดสูงการันตีคุณภาพ

                        รับกลึงด้วยเครื่องจักร CNC เครื่องกลึง CNC (Lathe) สำหรับใช้ผลิตงานกลึง ส่วนเครื่อง CNC Machining Center (แมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์) สำหรับผลิตงานมิลลิ่ง ซึ่งทางบริษัทฯจะผลิตชิ้นงานด้วยเครื่องจักร CNC (Computer Numerical Control) ทำงานด้วยชุดคำสั่ง Control Fanuc รุ่นใหม่ เป็นชุดคอนโทรล ที่มีมาตรฐานสูง ใช้กันในวงการอุตสาหกรรมทั่วโลก มีความแม่นยำ (accuracy) และความเที่ยงตรงสูง (precision) ทำให้ชิ้นงานที่ผลิตออกมามีความถูกต้อง ตามค่าที่กำหนดไว้ และเท่ากันทุกชิ้น ใช้ระยะเวลาในการผลิตที่รวดเร็ว ตรงตามเวลาที่กำหนด

                       ผลิตชิ้นงานตามแบบ (Drawing) หรือตามตัวอย่าง โดยจะทำการควบคุมคุณภาพชิ้นงานตามตัวอย่างโดยละเอียด ด้วยเครื่องมือวัดที่ได้มาตรฐานและการสอบเทียบเป็นประจำ และจะส่งแบบ (Drawing) ให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะสั่งผลิตชิ้นงาน หลังจากได้รับคำสั่ง ภายในกระบวนผลิตชิ้นงานจะมีการการตรวจเช็คคุณภาพระหว่างการผลิต (QC Inprocess)และตรวจสอบชิ้นงานก่อนส่งมอบ(QC Final 100%) ก่อนส่งให้ลูกค้าทุกครั้ง

ทำไมต้องผลิตงานกับเรา?

            >> ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยคุณจะได้รับงานที่มีคุณภาพ
            >> เรารับปรึกษาฟรีสำหรับงานที่ลูกค้าต้องการการออกแบบ
            >> คุณจะได้รับชิ้นงานคุณภาพตรงตามความต้องการ
            >> เราส่งชิ้นงานให้คุณเช็คคุณภาพก่อนผลิตล็อตใหญ่
            >> เราส่งงานให้คุณรวดเร็ว เราไม่เอางานคุณไปดอง

                        Thai Forging Parts is machined by modern CNC machines and contracted to produce stainless steel, aluminum, brass, copper, titanium parts according to the sample workpiece and machined according to the customer's requirements. in order to obtain detailed workpieces that require high precision resolution Whether it's an automotive part Agricultural vehicle parts, motorcycle parts, boat parts, other parts or equipment Get jobs from 1 piece up to the level of mass production. Supports all kinds of manufacturing industrial factories Providing services with a professional team and measuring tools with high resolution, quality guaranteed.

          Production of work pieces according to the design or according to the sample The quality of work will be controlled according to the sample in detail. with standardized measuring equipment and regular calibration And will send the design to the customer to check the accuracy

          before ordering the work piece after order Within the production process, there will be a quality check during production (QC Inprocess) and check the work piece before delivery (QC Final 100%) before sending to the customer every time.

          当社は最新の CNC 機械で機械加工されており、サンプルワークピースに従ってステンレス鋼、アルミニウム、真鍮、銅、チタンの部品を製造し、顧客の要件に従って機械加工されます。高精度な分解能を必要とする微細なワークを得るために、自動車部品、農機具部品、バイク部品、ボート部品、その他の部品や設備まで、1個から量産レベルまでお仕事をお受けします。あらゆる製造業の工場をサポート 専門チームと高分解能・品質保証の測定ツールによるサービスを提供します。

なぜ私たちと一緒に生産するのか?

        >> 最新の機械で高品質な作業を実現
        >> デザインしたい作品について無料でご相談させていただきます。
        >> お客様のニーズに合わせた高品質な製品を提供します。
        >> 量産前に品質確認のための作品を送ります。
        >> 迅速に仕事をお届けいたします。あなたの作品は受け付けません。

Contact Us for more